top of page

Personal training

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tavoitteleminen on tärkeää, jotta toimintakykymme säilyisi mahdollisimman hyvänä ja tuntisimme olomme terveeksi jokapäiväisessä elämässämme. Tällaisen kehon ja mielen ideaalisimman tilan saavuttaminen voi olla omatoimisesti hiukan haastavaa, ja tällöin henkilökohtaisesta valmentajasta voi saada suuren avun!

Personal trainer auttaa motivoimaan liikunnan ja oikeanlaisen ravitsemuksen avulla oman terveyden parantamiseen tai sen ylläpitämiseen. PT:n tehtäviin kuuluu myös löytää jokaiselle yksilölle tälle sopivimmat toimintatavat valmennettavan lähtökohdat ja henkilökohtaiset tavoitteet huomioon ottaen.
Tärkeimpänä tavoitteena on kannustaa valmennettavia terveellisiin elämäntapoihin, joita jokaisen on mahdollista noudattaa omassa arjessaan.

Jos tarvitset rohkaisua liikunnan aloittamiseen, terveellisempään arkeen tai vaihtelua omiin harjoituksiin, voi henkilökohtaisesta valmennuksesta olla hyötyä sinulle! Yhteisten treenien sisältö koostetaan asiakkaan toiveita ja tavoitteita kuunnellen, ja jokaisen aloitustilanne sekä taustat otetaan suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon. Kolmen, kuuden tai yhdeksän kuukauden valmennusjaksoissa syvennytään tarkemmin yksilön pidemmän aikavälin tavoitteisiin ja lähdetään yhdessä valmentajan kanssa tavoittelemaan niitä luomalla toimiva kokonaisuus ruokavalion, liikunnan sekä säännöllisten yhteisten tapaamisten avulla. Lisätietoja saat vastaavalta valmentajaltamme Janni Heikkilältä sähköpostitse osoitteesta janniheikkila@outlook.com

Personal trainer Haaga | Flexus
bottom of page