Mikä Personal training?

Mitä Personal training on?


Nimensä mukaisesti henkilökohtaista valmennusta. Kyse voi olla niin yksittäisestä

ohjatusta treenisessiosta, yksilöllisesti suunnitellusta harjoitusohjelmasta kuin useamman

kuukauden kestävästä valmennusjaksosta. Henkilökohtaisen valmennuksen sisältö

räätälöidään sopivimmaksi kokonaisuudeksi ostetun palvelun ja asiakkaan mukaan.


Kenelle Personal training sopii?


Kenelle vaan - valmennuksen sisällön ja toteutuksen pystyy muokkaamaan yksilöllisesti

huomioon ottaen jokaisen lähtökohdat, elämäntilanteen ja toiveet! Henkilökohtainen

valmennus on monelle hyvä ponnistuslauta omien tavoitteiden saavuttamiseen tai jopa

lähtökohtaisesti ihan niiden asettamiseen. Kyseessä voi olla rohkaisun saaminen

terveellisempien elämäntapojen aloitukseen, motivointi painonpudotukseen, opastus

lihasmassan kasvattamiseen tai ideointi uusiin treenisisältöihin.


Mitä Personal trainer tekee?


PT:n tehtävänä on suhtautua jokaiseen valmennettavaansa omana yksilönään ja löytää

tehokkaimmat ja sopivimmat toimintatavat heidän tavoitteidensa saavuttamiseen.

Asiakkaan lähtötilanne, liikunnallinen ja terveydellinen tausta, sekä luonnollisesti tavoitteet

ja toiveet valmennuksen toteuttamiselle ovat tärkeimpiä tekijöitä PT:n suunnitellessa

sopivinta sisältöä kunkin asiakkaan ohjaukselle tai valmennukselle. PT rohkaisee, ohjaa ja

kannustaa positiivisella asenteella asiakkaitaan aktiivisiin sekä terveellisimpiin

elämäntapoihin, joita jokaisen on mahdollista noudattaa omassa arjessaan.


Miksi hankkia PT?


PT astuu erityisen isoon rooliin silloin, jos tuntuu, että motivaatio ja asioiden toteutus on

arjessa vähissä tai jos et oikein tiedä, mitä lähtökohtaisesti voisi alkaa tavoittelemaan. Jos

sinusta tuntuu, että treenisi ”junnaavat paikallaan” ja kaipaisit uudenlaista sisältöä

harjoituksiisi, voi PT auttaa luomaan erilaista näkökulmaa harjoitusten toteuttamiseen,

liikepankkeihin sekä oikeanlaiseen suoritustekniikkaan. Pähkinänkuoressa voisi siis sanoa,

että PT:n hankkiminen on erittäin hyvä idea avun tarpeessa liikunnan ja päivittäisten

terveellisempien valintojen saralla; oli tarve sitten uusille treeni-ideoille, opastukselle

terveempään arkeen, tai rohkaisulle ja motivaatiolle tulevaisuuden tavoitteiden

asettamiseksi!


Mikä palvelu tulisi valita?


Henkilökohtainen valmennusjakso


Kaipaat opastusta terveellisimpiin valintoihin jokapäiväisessä elämässä sekä innostusta

säännölliseen liikuntaan.

Haluaisit treenata tavoitteellisemmin mutta koet kaipaavasi ulkopuolista apua

mielekkäiden ohjelmien suunnitteluun ja treenimotivaation ylläpitämiseen

Kolmen, kuuden tai yhdeksän kuukauden valmennusjaksot sisältävät alkuhaastattelun,

ravintopäiväkirjan täytön (1 vko) + tämän läpikäynnin ja palautteen, yksilöllisen

harjoitusohjelman (1-3 kpl riippuen valmennusjakson pituudesta) ja sen läpikäymisen

käytännössä, yhteisiä treenikertoja sekä säännöllisen yhteydenpidon valmennuksen

ajan. Henkilökohtaisessa valmennusjaksossa syvennytään tarkemmin pidemmän aikavälin

tavoitteisiin, ja lähdetään yhdessä valmentajan kanssa tavoittelemaan niitä luomalla

toimiva kokonaisuus ruokavalion, liikunnan sekä säännöllisten yhteisten tapaamisten avulla

asiakkaan arjen mahdollistamien toteuttamistavoin. Palvelu sopii erityisesti sellaiselle, joka

kaipaa pitkäjänteisempää opastusta terveellisempään arkeen ja kokee mahdollisesti

tarvitsevansa säännöllistä kannustusta sekä yhteydenpitoa valmennuksen ajan pysyäkseen

suunnitellussa ohjelmassa.


Personal trainer kotona


Haluat aloittaa liikkumisen itsenäisesti ja ilman varsinaista kuntosaliympäristöä, ja kaipaat

ohjeistusta sopivaan harjoitusohjelmaan sekä erilaisiin liikkeisiin, joita on mahdollisuus

toteuttaa ilman kuntosalia


Yksilöllinen harjoitusohjelma sisältää alkuhaastattelun, asiakkaan tavoitteiden ja

toiveiden mukaisesti suunnitellun harjoitusohjelman sekä tämän läpikäymisen

käytännössä, jotta asiakas pystyy treenaamaan ohjelman mukaan itsenäisesti sekä

turvallisesti. Asiakkaan treenatessa kotonaan tai esim. ulkona, otetaan huomioon

harjoitusten toteutustilat sekä mahdollinen välineistö joka asiakkaalta saattaa omasta

takaa löytyä; tämä ei ole kuitenkaan missään nimessä edellytys, valmiina olevaa välineistöä

ei tietenkään vaadita vaan mennään jokaisen asiakkaan mahdollisuuksien ja toiveiden

mukaan!  Palvelu sopii sellaiselle, joka kuntosalin sijaan haluaisi treenata ja liikkua

vapaammin kotiympäristössään, esim. sisällä tai ulkona.


Personal trainer kuntosalilla


Tykkäät käydä kuntosalilla ja kaipaisit treenaamiseesi uusia ideoita

Haluat aloittaa kuntosalilla itsenäisesti käymisen tavoitteitasi puoltavaa harjoitusohjelmaa

noudattaen

Yksilöllinen harjoitusohjelma on sopivin palvelu tässäkin tapauksessa ja sen sisältö on

kuvattu edellisessä kappaleessa. Ohjelman liikkeitä suunnitellessa voidaan ottaa

huomioon asiakkaan käyttämän salin välineistö- ja laitetarjonta, sekä tietysti toiveet

treenien toteutuksen suhteen. Palvelu sopii sellaiselle, joka haluaa motivoitua salilla

käymiseen tai kokee tarvitsevansa uudenlaista sisältöä harjoituksiinsa.


Valmennettu treenikerta


Haluaisit kokeilla liikunnallisesti jotain erilaista tai saada toisen henkilön ohjaamana

treeniin lisää tehokkuutta sekä kasvattaa omaa liikepankkia

Valmennettu treenikerta sisältää alkuverryttelyn, harjoitusosuuden sekä

loppuverryttelyn. Valmennettujen treenien sisältö koostetaan asiakkaan toiveita ja

tavoitteita kuunnellen, ja jokaisen aloitustilanne sekä taustat otetaan treenien

toteutuksessa huomioon. Palvelu sopii sellaiselle, joka haluaa testata ohjattua treeniä tai

kokee kaipaavansa inspiraatiota omien harjoitustensa sisältöihin.


Palvelut tarjotaan pääsääntöisesti Töölön Kisahallilla tai Helsingin alueella asiakkaan

henkilökohtaisen salin salliessa sen tiloissa sekä mahdollisesti säävarauksella ulkona; tämä

sovitaan jokaisen asiakkaan kanssa henkilökohtaisesti!


Sanni Niemelä

Personal trainer, urheiluhieroja, liikunnanohjaaja (AMK)

31 views