top of page

Kyynärnivel | Rakenne ja toiminta

Kyynärnivel (articulatio cubiti latinaksi) on synoviaalinivel, jonka alueella on itse asiassa kolme eri niveltymää. Nivelet sijaitsevat humeruksen (olkaluu) radiuksen (värttinäuu) ja ulnan (kyynärluu) väleissä. Tämän takia osan mielestä kyynärnivel onkin yksi ihmisen monimutkaisimmista nivelistä. Nämä edellä mainitut kolme niveltä ovat nimeltään humeroulnaarinen nivel (humeroulnar joint) humeroradiaalinen nivel (humeroradial joint) sekä proksimaalinen radioulnaarinivel (radioulnaris proximalis). Teoriassa kyynärniveltä pidetään sarananivelenä, koska proksimaalisen radioulnaarinivelen ajatellaan olevan oma nivelensä. Mikäli proksimaalinen radioulnaarinivel, joka sijaitsee myös saman nivelkapselin sisällä, lasketaan mukaan, voidaan kyynärniveltä ajatella kiertosarananivelenä. Kyynärnivel on rakenteellisesti stabiilimpi kuin esimerkiksi olkanivel, mutta se on silti etenkin tietyissä lajeissa varsin yleinen vaivojen aiheuttaja. Rasitusperäisistä tuki- ja liikuntaelinvaivoista yleisin kyynärnivelen alueella on tenniskyynärpää. Tenniskyynärpäästä voit lukea lisää toisesta artikkelistamme.


SisältöKyynärnivelen anatomia
Kyynärnivel


Kyynärnivel eli articulatio cubiti


Niveltyyppi

Sarananivel tai kiertosarananivel, synoviaalinivel

Nivelet

Art. humeroulnaris, art. humeroradialis (+art. radioulnaris proximalis)

Funktiot

Fleksio, ekstensio, hyperekstensio (+pronaatio ja supinaatio)

Nivelsiteet

Lig. collaterale radiale/laterale, lig. collaterale mediale/ulnare, lig. anulare radii, lig. quadratum

Hermotus

Medianus-, ulnaari-, radiaali- ja musculocutaneushermon eri haarat

Verisuonitus

Ulnaarinen, radiaalinen ja mediaalinen kollateraalivaltimo, radiaalinen ja ulnaarinen recurrent valtimo. Ovat pitkälti haaroja brachialisvaltimosta


Kyynärnivelen verisuonet
Kyynärnivelen verisuonetKyynärnivelen tehtävät


Toiminnot eli funktiot: fleksio eli koukistus, ekstensio eli ojennus, hyperekstensio eli yliojentuminen, pronaatio (ranne kääntyy sisäänpäin) ja supinaatio (ranne kiertää ulospäin).


 • Fleksio eli koukistus. Tärkeimmät kyynärnivelen fleksiota tekevät lihakset ovat brachialis eli olkavarsilihas, brachioradialis eli olkavärttinäluulihas ja biceps brachii eli kaksipäinen olkalihas

 • Ekstensio eli ojennus. Tärkeimmät kyynärnivelen ekstensiota tekevät lihakset ovat triceps brachii eli kolmipäinen olkalihas ja anconeus -niminen pieni lihas

 • Pronaatio. Tärkeimmät kyynärnivelen pronaatiota tekevät lihakset ovat pronator teres, pronatus quadratus sekä avustavana lihaksena brachioradialis

 • Supinaatio. Tärkeimmät kyynärnivelen supinaatiota tekevät lihakset ovat m. supinatoris sekä avustavana lihaksena brachioradialis


Kyynärnivelen nivelsiteet ja niiden funktiot


 • Ulnar collateral ligamentti eli sisempi sivuside - On kolmiosainen, tehtävänä tukea kyynärniveltä valgus-suuntaan. Lähtee mediaalisesta epicondyluksesta ja menee ulnan processus coronoideukseen kiinni


 • Radial collateral ligamentti eli ulompi sivuside - Lähtee lateraalisesta epicondyluksesta ja sekoittuu anulare radii ligamenttiin. Tehtävänä tarjota stabiliteettia varus-suuntaan


 • Anulare radii ligamentti - Vahvistaa niveltä ja sitoo radiuksen päätä


 • Quadrate ligamentti - Sijaitsee ulnan ja radiuksen välissä, on jatkuvasti jännittynyt pronaation ja supinaation aikana
Bursat kyynärnivelen alueella


Bursat eli limapussi ovat rakenteita, jotka sijaitsevat yleensä luiden ja pehmyskudosten välillä. Bursien uskotaan vähentävän kitkaa eri rakenteiden välillä sekä toimivan ikään kuin tyynynä, ottaen iskuja vastaan. Mikäli bursa tulehtuu, puhutaan bursiitista. Alla kyynärnivelen alueen bursat:


 • Subcutaneus (ihonalainen) olecranon bursa

 • Subtendinosus triceps brachii bursa

 • Intratendinosus olecranon bursa


Kubittaalitunneli


Kubittaalitunneli on nimensä mukaisesti tila, josta ulnaarihermo pääsee kulkemaan. Tunneli löytyy kyynärpään ja mediaalisen epicondylin välistä. Mikäli alueen lyö esimerkiksi pöydän kulmaan, puhutaan kansankielellä myös "kiukkuhermosta". Kubittaalitunnelin kattona toimii arcuate, toiselta nimeltään Osbornen ligamentti ja alaosa koostuu sisemmästä sivusiteestä. Mikäli tunnelissa menevään ulnaarihermoon syntyy kompressiota eli painetta, voi syntyä kubittaalitunnelioireyhtymä.
Kubittaalitunneli
Vasen käsi sisäpuolelta katsottuna. InjuryMap - Free Human Anatomy Images and Pictures
Kyynärpään alueen tuki- ja liikuntaelinvaivat


Alla listattuna yleisiä tuki- ja liikuntaelinsairauksia, joita kyynärnivelen alueella esiintyy:


Ei-traumaattiset


 • Tenniskyynärpää

 • Golfkyynärpää

 • KubittaalitunnelioireyhtymäTraumaperäiset


 • Lihas- ja ligamenttivauriot

 • Luiden murtumat

 • Sijoiltaanmeno, yleensä posterolateraaliseen suuntaan, josta seuraa myös ligamenttivaurioitaLähteet


 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532948/

 2. Magee, D. J. (2014). Orthopedic physical assessment (6th ed.). St. Louis: Elsevier Saunders.

 3. Netter, F. (2019). Atlas of Human Anatomy (7th ed.). Philadelphia, PA: Saunders.

 4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK542228/


Comments


bottom of page