top of page

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

 

Flexus Terveyspalvelut Oy, Y-tunnus 2942401-8

 

Savilankatu 1 B, 00250 Helsinki

 

Henkilötietojen ja potilasrekisterin käyttötarkoitus

  • Asiakastietojen ja hoitokirjausten säilyttäminen

  • Potilaan etuuksien varmistaminen

  • Parhaan mahdollisen hoidon takaaminen

  • Sujuvan hoitojatkumon takaaminen

  • Terveydenhuollon ammattilaisten omavalvonta

 

Flexus Terveyspalvelut Oy käsittelee tietoja lain vaatimalla tavalla vain ilmoitettuja tarkoituksia varten.

Henkilötietoja voidaan myös käyttää asiakaspalautteen hankintaan sekä markkinointiin.

Koko yrityksen henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus potilastietojen osalta. Potilaan tietoja voidaan luovuttaa vain potilaan, tai hänen laillisen edustajansa suostumuksella.

 

Tietojen kerääminen perustuu seuraaviin lakeihin ja asetuksiin

  • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009)

  • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 13 § (785/1992)   

 

Rekisteri koostuu sähköisestä potilasrekisteristä, ostopalvelurekisteristä  sekä laskutusrekisteristä. Potilasrekisteri koostuu perustiedoista, jotka ovat oleellisia potilaan hoidon kannalta. Tälläisia ovat muun muassa potilaan nimi, ikä ja osoite. Tietojen säilytysaika määräytyy sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaan.

bottom of page