top of page

Anatomiset termit - suunnat, sijainnit ja muodot

Tästä artikkelista löydät yleisimmät latinankieliset termit, jotka kuvaavat erilaisia suuntia ja sijainteja sekä luuston erilaisia muotoja kuvaavia termejä.


Suunnat ja sijainnit


A

 • Anterior: Edessä sijaitseva, esim. vatsan puolella

 • Apicalis: Kärkiosassa sijaitseva, esim. keuhkon kärjessä

 • Ascendens: Nouseva, esim. nouseva aortta

 • Axialis: Akselin suuntainen, keskiviivan suuntainen


C

 • Caudalis: Hännänpuoleinen, alaspäin, esim. kohti alavartaloa

 • Cranialis: Päänpuoleinen, ylöspäin, esim. kohti päätä

 • Centralis: Keskellä sijaitseva, esim. keskushermostossa

 • Collateralis: Sivulla tai rinnalla kulkeva


D

 • Distalis: Kauempana kehon keskipisteestä tai raajan tyvestä, esim. sormet ovat distaalisia verrattuna kyynärvarteen

 • Dorsalis: Selänpuoleinen, esim. selkärangan suuntaan

 • Dexter: Oikealla puolella sijaitseva

 • Descendens: Laskeva, esim. laskeva aortta


F

 • Frontalis: Otsanpuoleinen, etupuolella sijaitseva


I

 • Inferior: Alempi, esim. jalat ovat inferiorisia verrattuna päähän

 • Internus: Sisäpuolinen, esim. sisäelimet

 • Ipsilateralis: Samalla puolella sijaitseva, esim. oikea käsi on ipsilateraalinen oikeaan jalkaan nähden

 • Intermedius: Keskellä kahden rakenteen välillä

 • Intracranialis: Kallon sisäpuolella


L

 • Lateralis: Sivulla sijaitseva, esim. korvat ovat lateraalisia verrattuna nenään

 • Longitudinalis: Pitkittäissuuntainen, esim. selkärangan suuntainen

 • Longus: Pitkä, esim. pitkä lihas

 • Lumbalis: Lannerangan alueella sijaitseva


M

 • Medialis: Keskiviivanpuoleinen, esim. sydän on mediaalinen suhteessa kehon ääriviivoihin

 • Medianus: Keskellä sijaitseva, esim. keskushermostossa (voi tarkoittaa myös medianus- eli keskihermoa)


O

 • Obliquus: Viisto, vino, esim. lihaksen kulkusuunta


P

 • Posterior: Takana sijaitseva, esim. selän puolella

 • Proximalis: Lähempänä kehon keskipistettä tai raajan tyveä, esim. olkapää on proksimaalinen verrattuna käteen

 • Peripheralis: Ääreispuolella sijaitseva, esim. raajojen ääreisosat

 • Profundus: Syvällä sijaitseva, esim. syvällä olevat lihakset

 • Palmaris: Kämmenen puoleinen (käden suhteen)

 • Plantar: Jalkapohjan puoleinen (jalan suhteen)


R

 • Radialis: Värttinäluun puoleinen, eli peukalon puoleinen (käden suhteen)

 • Rostralis: Nokan tai kuonon puoleinen, käytetään pään alueella, esim. rostraalinen suunta on kohti nenää

 • Rectus: Suora, esim. rectus abdominis -lihas


S

 • Superior: Ylempi, esim. pää on superiorinen verrattuna jalkoihin

 • Superficialis: Pinnallinen, lähempänä kehon pintaa, esim. iho on superfisiaalinen verrattuna lihaksiin

 • Sagittalis: Jakaa kehon vasempaan ja oikeaan puoliskoon, pituussuuntainen

 • Sinister: Vasemmalla puolella sijaitseva


T

 • Transversus: Poikittainen, esim. vaakasuorassa oleva viilto

 • Terminalis: Pääte- tai loppuosassa sijaitseva


U

 • Ulnaris: Kyynärluunpuoleinen, eli pikkusormen puoleinen (käden suhteen)


V

 • Ventralis: Vatsanpuoleinen, esim. kohti vatsaa

 • Verticalis: Pystysuuntainen, esim. pystysuorassa oleva viilto
Luustokohtien nimiä latinaksi


A

 • Arcus: Kaarimuotoinen rakenne, esim. nikaman kaari

 • Ala: Siipi, esim. lonkkaluun ala

 • Apertura: Aukko, esim. kallon pohjassa

 • Angulus: Kulma, esim. alaleuan kulma

 • Apex: Kärki

 • Articulatio: Niveleen liittyvä, esim. articulatio humeri (olkanivel)


C

 • Caput: Pää, esim. reisiluun pää

 • Collum: Kaula, esim. reisiluun kaula

 • Crista: Harju, esim. suoliluun harju

 • Corpus: Runko, esim. nikaman runko

 • Cavitas: Ontelo, esim. cavitas glenoidalis (olkanivelen kuoppa)


E

 • Eminentia: Kohouma, esim. eminentia intercondylaris (sääriluun kohouma)

 • Extremitas: Pääty tai ääripää, esim. raajan päässä

 • Epicondylus: Kondyylin yläpuolinen luu, esim. epicondylus lateralis (olkaluun ulompi kyhmy)


F

 • Facies: Pinta, esim. nivelpinta tai luun pinta

 • Fossa: Kuoppa, esim. fossa olecrani (kyynärluun kuoppa)

 • Foramen: Aukko, esim. foramen magnum kallossa

 • Fovea: Pieni kuoppa, esim. fovea capitis femoris (reisiluun pään kuoppa)


G

 • Glabella: Otsan keskellä oleva luinen kohouma

 • Glenoidalis: Nivelkuoppa, esim. lapaluun glenoidaalikuoppa

 • Gyrus: Aivopoimu, esim. gyrus cinguli (aivopoimu)


L

 • Labium: Huuli, esim. acetabulumin labium

 • Lamina: Kerros tai levy, esim. nikaman levy

 • Linea: Viiva tai harju, esim. linea aspera reisiluussa

 • Limbus: Reuna, esim. limbus acetabuli (lonkkamaljan reuna)


M

 • Margo: Reuna, esim. lapaluun reuna

 • Meatus: Käytävä, esim. korvakäytävä

 • Malleolus: Nilkkakyhmy, esim. malleolus medialis (sääriluun sisempi nilkkakyhmy)


P

 • Prominentia: Korostunut kohouma, esim. prominentia laryngea (aataminomena)

 • Pecten: Harjanne, esim. suoliluun harjanne

 • Processus: Uloke, esim. processus spinosus (nikaman okahaarake)

 • Protuberentia: Luinen ulkonema, esim. ulompi takaraivokyhmy

 • Pectus: Rinta, esim. pectus carinatum (rintalasta)


R

 • Ramus: Haara, esim. leukaluun ramus

 • Recessus: Syvennys tai kolo


S

 • Sinus: Ontelo, esim. poskiontelo

 • Spina: Piikki tai harju, esim. spina scapula

 • Sulcus: Uurre tai vako, esim. sulcus nervi radialis

 • Sutura: Sauma, esim. kallon luiden välinen sauma


T

 • Trochanter: Sarvennoinen, esim. reisiluun suuri sarvennoinen

 • Tuberositas: Kyhmy, esim. säären kyhmy

 • Tuberculum: Pieni kyhmy, esim. olkaluun pieni kyhmy (tuberculum minus)

 • Torus: Kohouma tai paksuuntuma, esim. torus palatinus (kitalaen kohouma)


U

 • Uncus: Koukku, esim. uncus corporis vertebrae

 • Uvula: Kitalaki, esim. uvula palatina (kitakieleke)


V

 • Vertex: Huippu, esim. vertex cranii (kallon huippu)

 • Vertebra: Nikama, esim. selkärangan yksittäinen nikama

 • Vestibulum: Eteinen, esim. vestibulum nasi (nenäontelon eteinen)Anatomiset termit

Comentários


bottom of page