top of page

Rannenivel | Rakenne ja toiminta

Rannenivelestä puhuttaessa tarkoitetaan yleensä articulatio radiocarpeaa, joka sijaitsee radiuksen, välilevyn, scaphoideumin, lunatumin ja triquetrumin välissä. Joskus käytetään myös termiä ylempi rannenivel. Rannenivel on kondyloidinivel (munamainen), joka on ikään kuin modifioitu pallonivel. Liikesuunnat ovat fleksio eli koukistus, ekstensio eli ojennus, adduktio eli lähennys ja abduktio eli loitonnus. Nivelen proksimaalinen osa (lähempänä kehoa) on kovera ja distaalinen osa kupera. Ulnan ja radiuksen väliin muodostuu myös nivel nimeltä distaalinen radioulnaarinivel. Se ei kuitenkaan ole osa ranneniveltä. Radiocarpaalinivelen ympärillä on nivelkapseli, jossa on kaksi kerrosta. Niistä sisempi eli membrana synovialis erittää niveleen nivelnestettä, joka vähentää rustojen välistä kitkaa ja ravitsee niveltä.


Sisältö


Rannekanava


Rannenivel
Vasen käsi kämmenen puolelta kuvattuna


Rannenivel eli articulatio radiocarpalis


Niveltyyppi

Ellipsi-/kondyloidinivel, synoviaalinivel

Nivelpinnat

Radiuksen pää ja välilevy - scaphoideum, lunatum, triquetrum

Funktiot

Fleksio, ekstensio, adduktio/ulnaarideviaatio ja abduktio/radiaalideviaatio

Nivelsiteet

Palmaariset radiocarpal ligamentit, dorsaalinen radiocarpal ligamentti, ulnar collateral ligamentti, radial collateral ligamentti

Hermotus

Medianus-, ulnaari- ja radiaalihermojen haarat

Verisuonitus

Ulnaari- ja radiaalivaltimot


Rannenivelen rakenne
Rannenivelen rakenne


Rannenivelen tehtävät ja lihastyö


Toiminnot eli funktiot: rannenivelen toiminnot ovat fleksio eli koukistus, ekstensio eli ojennus, adduktio/ulnaarideviaatio eli lähennys ja abduktio/radiaalideviaatio eli loitonnus.


 • Fleksio eli koukistus. Tärkeimmät rannenivelen fleksiota tekevät lihakset ovat flexor digitorum superficialis, flexor digitorum profundus, flexor carpi radialis, flexor carpi ulnaris, flexor pollicis longus ja palmaris longus

 • Ekstensio eli ojennus. Tärkeimmät rannenivelen ekstensiota tekevät lihakset ovat extensor carpi ulnaris, extensor digitorum, extensor carpi radialis longus, extensor carpi radialis brevis ja extensor indicis

 • Lähennys/ulnaarideviaatio. Tärkeimmät kyynärnivelen pronaatiota tekevät lihakset ovat pronator teres, pronatus quadratus sekä avustavana lihaksena brachioradialis

 • Loitonnus/radiaalideviaatio. Tärkeimmät kyynärnivelen supinaatiota tekevät lihakset ovat m. supinatoris sekä avustavana lihaksena brachioradialis


Rannenivelen oleelliset nivelsiteet ja niiden funktiot


 • Palmar radiocarpal -ligamentit - vahvimmat ligamentit ranteen alueella, yhdistävät radiuksen ranteen pieniin luihin. Rajoittavat ranteen yliojennusta, koostuu neljästä eri ligamentista, jotka ovat nimeltään lig. radiolunatum breve, lig. radioscapholunatum, lig. radiolunatum longus ja lig. radioscaphocapitatum


 • Dorsal radiocarpal -ligamentti - kutsutaan myös nimillä lig. radiolunotriquetral ja/tai lig. radiotriquetral. Rajoittaa ranteen fleksiota eli koukistusta


 • Ulnar collaterale -ligamentti eli sisempi sivuside - kulkee ulnan processus styloideuksesta pisiform ja triquetrum -luihin, rajoittaa rannenivelen loitonnusta


 • Radial collaterale -ligamentti eli ulompi sivuside - kulkee radiuksen processus styloideuksesta trapezium ja scaphoideum -luihin, rajoittaa rannenivelen lähennystäRannekanava


Rannekanava (carpal canal) on ikään kuin tunneli, joka muodostuu kuvassa näkyvän flexor retinaculumin (pidäkeside) ja ranteen luiden väliin. Kanavassa kulkee lihasten jänteitä sekä medianushermo. Rannekanavaoireyhtymässä medianushermoon kohdistuu syystä tai toisesta kompressiota eli painetta, josta seuraa usein ranteen alueen kipua sekä mahdollisesti puutumista ja pistelyä sormissa ja lihasvoiman heikentymistä.
Rannekanava
Rannekanava | "OpenStax AnatPhys fig.8.9 - The Carpal Tunnel - English labels" CC BY


Ranteen alueen tuki- ja liikuntaelinvaivat


Alla listattuna yleisiä tuki- ja liikuntaelinsairauksia, joita ranteen alueella esiintyy:


 • Rannekanavaoireyhtymä

 • De Quervainin syndrooma, eli jännetupin tulehdus peukalon jänteessä

 • Nivelrikko eli artroosi etenkin sormien nivelissä

 • Sormien puutuminen ja/tai pistely, usein hermoperäistä (radikulopatiat ja neuropatiat)

 • Murtumat, ligamenttivauriot, lihasvammat (usein kaatumisen seurauksena)
Lähteet


 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK534779/

 2. Magee, D. J. (2014). Orthopedic physical assessment (6th ed.). St. Louis: Elsevier Saunders.

 3. Netter, F. (2019). Atlas of Human Anatomy (7th ed.). Philadelphia, PA: Saunders.


Comments


bottom of page