top of page

Tietoa kivusta #3 - hermon vauriosta johtuva kipu eli neuropatia

Päivitetty: 22. marrask. 2023


Mitä tarkoittaa neuropaattinen kipu?


Neuropaattinen kipu tarkoittaa kipua, joka on peräisin hermon tai hermojen vauriosta. Vauriot voivat sijaita joko perifeerisessä eli ääreishermostossa tai keskushermostossa, eli selkäytimessä ja/tai aivoissa. Neuropaattinen kipu on yleensä pitkäaikaista eli kroonista ja sen esiintyvyys väestössä on noin 7-10 prosentin luokkaa hieman lähteestä riippuen. (1) Kolmoishermosärky eli trigeminusneuralgia on tyypillinen esimerkki ääreishermoston neuropatiasta, missä esiintyy voimakkaita sähköiskumaisia kipuja kasvojen alueella (mikäli kärsit kolmoishermosärystä, kannattaa hakeutua lääkärille, sillä tähän vaivaan lääkkeet, kuten karbamatsepiini, toimivat monilla hyvin). Myös esimerkiksi diabeteksen yhteydessä usein esiintyvä polyneuropatia on ääreishermoston neuropatiasta johtuva ongelma. Sentraalisia eli keskushermostoperäisiä neuropatioita voi syntyä esimerkiksi selkäydinvamman, aivovamman, sydänkohtauksen tai MS-taudin seurauksena. (1,2)

Neuropaattinen kipu tulee erottaa nosiseptiivisesta kivusta, mistä kirjoitinkin ensimmäisessä kiputekstissäni. Lisäksi vuonna 2016 otettiin käyttöön uusi termi, nosiplastinen kipu, joka täytyy myös tässä yhteydessä käydä läpi. Nosiplastinen kipu tarkoittaa kipua, jossa nosiseptorit välittävät kipuviestejä, mutta kehosta ei löydetä mitään syytä hermopäätteiden eli nosiseptoreiden aktivaatiolle. Olet myös ehkä kuullut termin radikulopatia. (4,5) Alla vielä selvennyksen vuoksi näiden neljän termin erot:


1. Nosiseptiivinen kipu – taustalla yleensä selkeä kudosvaurio, esimerkiksi naula sormessa tai nilkan nyrjähdys


2. Neuropaattinen kipu – kivun taustalla on itse hermon tai hermojen vaurio joko ääreis- tai keskushermostossa, yleensä kroonista eli pitkäaikaista


3. Nosiplastinen kipu – nosiseptoreiden eli vapaiden hermopäätteiden muuttuneesta toiminnasta johtuva kipu, mutta ei ole havaittavissa tälle toiminnan muutokselle mitään erityistä syytä. Huomioi, että ihminen voi kärsiä samanaikaisesti niin nosiseptiivisesta kuin nosiplastisestakin kivusta. Nosiplastinen kipu yhdistetään yleensä kroonisiin kipuihin, kuten tiettyihin päänsärkyihin, alaselkäkipuihin ja fibromyalgiaan.

4. Radikulopatia – esiintyy kliinisesti havaittavia ihotuntopuutoksia ja/tai lihasheikkoutta hermojuuressa tai spinaalihermossa olevan ongelman vuoksi, mikä estää hermojen normaalin viestinnän. Oireita ovat tyypillisesti em. lisäksi säteilevä kipu, joka säteilee tietyn hermon tai hermojen toiminta-alueella. Esimerkiksi välilevyn pullistuma. Radikulopatia voi aiheuttaa radikulaarista kipua, mutta ne eivät tarkoita siis samaa asiaa. (4,5,6,7)Hermovauriokipu
Keltaisella hermot, jotka mahdollistavat käsien toiminnan.Oireet


Kuten edellä on tullut ilmi, neuropatia aiheuttaa usein kroonista kipua eli se voi olla jatkuvaa tai toistuvaa jaksottaista kipua. Lisäksi voi esiintyä erilaisia häiriötiloja, kuten ihotuntopuutoksia tai heikentynyttä lihaksen tai lihasten toimintaa. Myös allodynia on tyypillistä. Allodynia tarkoittaa tilannetta, jossa normaalisti ärsyke, jonka ei tulisi tuottaa kipua, tuottaakin nyt kipua. Tällöin esimerkiksi pelkkä kosketus voi tuottaa kipua, tai vaikkapa kylmä ärsyke tuntuukin kipuna normaalista tilanteesta poiketen. Oireisiin vaikuttavat mm. missä hermon tai hermojen vaurio on ja kuinka suuri vaurio on kyseessä. Oireiden voimakkuus vaihtelee hyvin paljon yksilöstä riippuen ja osalla oireet voivat hävitä myös itsekseen ajan kanssa. Alla lista tyypillisistä oireista:

 • Lihaksen tai lihasten heikkous

 • Kivuliaat lihaskrampit

 • Faskikulaatiot (pientä nykimistä lihaksessa, joka voi näkyä ihon alla)

 • Refleksipuutokset

 • Atrofia eli lihaksen tai lihasten surkastuminen

 • Ihotuntopuutokset – esimerkiksi värinät ja kosketus saattavat tuntua erilaiselta

 • Ihon pistely ja puutuminen

 • Herkistynyt kiputunto, allodynia

 • Herkistynyt kylmä- ja kuumatunto

 • Yökipu

 • Laajalle alueelle säteilevä kipu


Hoito


Neuropatian hoito määrittyy sen mukaan, mistä vaiva johtuu. Ongelman tarkka selvittäminen on kuitenkin usein haastavaa ja vaatii usein erilaisia tutkimuksia, kuten ammattilaisen suorittamia kliinisiä tutkimuksia, laajaa haastattelua, mahdollisesti verikokeita, kuvantamista sekä muita testejä. Edellä mainitut ovat yleisiä tutkimuskeinoja ja tarkemmat tutkimukset määräytyvät tietysti aina tapauskohtaisesti. Jotta tämä teksti pysyisi sopivan mittaisena, en kirjoita erillisten neuropatioiden tutkimisesta ja hoidosta tämän tarkemmin. Alla tyypillisiä hoitomuotoja:


 • Lääkehoidot

 • Elintapahoidot – uni, liikunta, ravinto & stressi

 • Terapeuttinen harjoittelu esim. voimaharjoittelu

 • Kirurgiset toimenpiteet

 • Psykoterapia

 • Manuaaliterapia, kuten hieronta (kivunlievitykseen)

 • Ortoosit


Mikäli kärsit kivusta etkä saa niitä itse hallintaan, kannattaa aina hakeutua pikimmiten osaavan ammattilaisen luo.Ilari Keckman

Osteopaatti, urheiluhieroja & kouluttajaLähteet


Comments


bottom of page