top of page

Alaselkäkipu

Päivitetty: 2. toukok.


Tiivistelmä


 • Alaselkäkipuun ei yleensä ole mahdollista löytää yksittäistä syytä edes kuvantamisella. Usein vaivaa pystytään kuitenkin hoitamaan esimerkiksi oikeanlaisella neuvonnalla ja liikunnalla.

 • Alaselkäkipu ei ole yleensä merkki vakavasta sairaudesta ja kipu helpottaa usein itsestään melko lyhyessä ajassa. On myös yleistä, että alaselkäkipujaksot uusiutuvat.

 • Alaselkäkipu on hyvin monimuotoinen ongelma, johon liittyvät muun muassa sosiaaliset tekijät, psykologiset tekijät, biologiset tekijät, kivun prosessointimekanismit sekä samanaikaiset muut sairaudet ja vaivat.

 • Riskitekijöitä ovat mm. ylipaino, fyysisesti raskas työ, tupakointi sekä mielenterveyden ongelmat.

 • Mikäli alaselkäkipu ei hellitä itsehoidolla, kannattaa hakeutua osaavan terveydenhuollonalan ammattilaisen vastaanotolle ennen kuin vaiva pitkittyy.

 • Alkuvaiheessa kuvantamista ei yleensä suositella, sillä se harvoin kertoo kivun syytä, eivätkä kuvantamislöydökset välttämättä ennusta kivun kestoa taikka etenemistä millään tavoin.


Yleistä


Alaselkäkipu on maailman suurin työkyvyttömyyttä aiheuttava ongelma ja myös hyvin tyypillinen vaiva arjessa käytännössä kaikissa eri ikäryhmissä. Eniten alaselkäkivusta kärsivät työikäiset aikuiset. Alaselkäkipujen esiintyvyys on kasvussa pitkälti väestön kasvun ja ikääntymisen takia. Ylivoimaisesti suurimmalle osalle ihmisistä on tällä hetkellä tieteen valossa mahdotonta antaa tarkkaa diagnoosia alaselkäkivun syystä. Tästä syystä kivun diagnoosiksi muodostuukin yleensä ’epäspesifi alaselkäkipu’. On myös tärkeää muistaa, että suurin osa alaselkäkivuista ovat vaarattomia ja ne helpottavat nopeahkosti (noin 2-6 viikossa) itsestään. Tiedämme kuitenkin esimerkiksi erilaisia rakenteita, jotka voivat mahdollisesti olla kivun takana. Mikäli alaselkäkivulle löydetään tarkka syy, tulee diagnoosiksi spesifi alaselkäkipu. Spesifejä aiheuttajia voivat olla esimerkiksi nikaman murtumat sekä erilaiset tulehdukset. Nämä ovat kuitenkin hyvin harvinaisia alaselkäkivun aiheuttajia. (1)


Mitä alaselkäkipu on?


Alaselkäkipu voidaan määritellä kivuksi, joka sijaitsee alimpien kylkiluiden sekä pakaroiden välillä. Tyypillistä on myös, että alaselkäkivun lisäksi esiintyy kipua toisessa tai molemmissa jaloissa, mikä voi myös viitata neurologiseen eli hermostolliseen ongelmaan. Kyseessä on siis ennemminkin oire eikä tauti. (1)


Mahdollisia alaselkäkivun aiheuttajia


 • Välilevyt

 • Nikamapäätelevyt (Modic-muutokset)

 • Fasettinivelet

 • Hermojuurivauriot (esim. välilevyn pullistuma)

 • Spinaalistenoosi eli selkäydinkanavan ahtauma


Mahdollisia spesifin alaselkäkivun aiheuttajia


 • nikamamurtumat

 • tulehdukset

 • aksiaalinen spondyloartriitti

 • metastaasit


Alaselkäkivun ennaltaehkäisy


Tällä hetkellä luotettavaa tutkimustietoa alaselkäkivun ennaltaehkäisystä ei ole tarjolla kovinkaan paljoa. Tällä hetkellä voidaan sanoa, että parhaat mahdolliset tavat ennaltaehkäistä alaselkäkipuja ovat liikunta sekä oikeanlainen neuvonta. Esimerkiksi erilaiset tukivyöt taikka pohjalliset eivät tutkimusten mukaan ennaltaehkäise alaselkäkipuja. (2)


Alaselkäkivun hoito


Alaselkäkivun hoidossa tulee ottaa huomioon potilaan biologiset, psykologiset sekä sosiaaliset tekijät, sillä nämä kaikki eri tekijät voivat vaikuttaa kivun muodostumiseen. Akuutissa vaiheessa on hyvin tärkeää pysyä aktiivisena ja liikkeessä. Mitään yhtä oikeata tai väärää liikuntamuotoa ei ole, kannattanee siis tehdä jotain, mistä itse pitää, mikäli kipu ei radikaalisti liikkeestä provosoidu. Jos pystyt liikkumaan normaalisti eikä kipu häiritse liikaa elämääsi, sinun ei tarvitse välttämättä käydä näyttämässä vaivaasi ammattilaisella ensimmäisten viikkojen aikana. Usein vaiva alkaakin helpottamaan itsestään. Lääkitystä ei yleensä juuri suositella akuutissa vaiheessa. Tutkimusten mukaan esimerkiksi TENS-laitteella tai ultraäänellä ei juurikaan ole käyttöä alaselkäkivun hoidossa. (2)

Mikäli alaselkäkipu pitkittyy ja on kestänyt jo esimerkiksi yli 6 viikkoa, on usein järkevää hakeutua osaavan ammattilaisen käsiin. Tällöin asiakkaalle annetaan oikeanlaista ohjausta ja tehdään yksilöllinen harjoitusohjelma. Lisäksi kivunhoitoon voi kuulua etenkin asiakkaan halutessa manuaaliterapiaa, kuten hierontaa, akupunktiota tai erilaisia nivelkäsittelyitä.

Mikäli et saa itsehoidolla kipujasi kuriin, suosittelemme, että varaat ajan osaavalle ammattilaiselle.


Joonas Virtanen


Osteopaatti, urheiluhieroja & fysiikkavalmentaja


Flexus TerveyspalvelutLähteetAlaselkäkivun hoito

Comments


bottom of page