top of page

Napsulonkka

Päivitetty: 29. huhtik.

Napsulonkan syndrooma (snapping hip syndrome), joka tunnetaan myös nimillä ’coxa saltans’ tai tanssijan lonkka, on nimensä mukaisesti ilmiö, jossa lonkasta tai molemmista lonkista kuuluu napsuvaa ääntä. Napsumisen voi joskus myös tuntea, mikäli aluetta tunnustellaan käsin. Napsuminen on yleensä kivutonta, mutta toisinaan se voi myös olla kivuliasta. Ilmiötä esiintyy noin 5-10% väestöstä, suurta eroa sukupuolten välillä ei ole. Vaivaa esiintyy tyypillisesti nuorilla urheilijoilla, jotka harrastavat lajeja, joissa vaaditaan lonkan suuria liikeratoja. (1,2,3)


Mistä napsulonkka johtuu?


Napsuvan lonkan aiheuttajat on alun perin jaettu lonkkanivelperäisiin tekijöihin sekä lonkkanivelen ulkopuolella oleviin rakenteisiin, kuten jänteisiin. Nivelperäisiä aiheuttajia voivat olla esimerkiksi erilaiset murtumat sekä rustovauriot. Nykyään lonkkanivelperäisistä vaivoista tiedetään kuitenkin enemmän, joten napsuvan lonkka jaetaankin kahteen eri kategoriaan:


  1. Ulompana tuntuva napsuva lonkka (external snapping hip)

  2. Sisempänä tuntuva napsuva lonkka (internal snapping hip)


Ulompana tuntuvan napsumisen uskotaan johtuvan siitä, kun sivureidessä oleva kalvorakenne (tractus iliotibialis) liikkuu ison sarvennoisen eli trochanter majorin yli. Iso sarvennoinen on lonkan sivussa tuntuva suuri luustokohta, johon myös moni lihas kiinnittyy. Tällöin napsuminen siis tuntuu pakaran/reiden sivuosassa. Myös muut alueen jänteet, kuten tensor fascia latae tai suuri pakaralihas voivat mahdollisesti olla äänen taustalla. Ääni syntyy usein lonkkaa koukistaessa, ojentaessa tai kiertäessä. Napsuminen voi kuulua ja tuntua enemmän myös takapuolella, mikäli takareiden jänteet liikkuvat istuinkyhmyn (tuber ischiadicum) yli. (1,2,3)


Sisempänä tuntuvan napsumisen syynä uskotaan olevan iliopsas -nimisen lihaksen jänne, joka liikkuu erilaisten luustokohtien yli. Myös iliopsoas bursan eli limapussin ajatellaan mahdollisesti liittyvän äänen syntyyn. Kun napsuminen tapahtuu lähempänä nivusaluetta, on hyvä muistaa, että lonkkanivelperäiset vaivat tulee poissulkea erilaisin testein ja tarvittaessa kuvantamalla. (1,2,3)


Tieteen valossa napsuva lonkka on yleisimmin ylirasituksesta johtuva ongelma, joka tosin voi syntyä myös trauman seurauksena. Yleisesti ottaen riskitekijät tunnetaan varsin huonosti. Vaivan syy on monitekijäinen, tarkkaa tai tarkkoja tekijöitä ei vielä tunneta.Napsulonkka


Napsulonkan hoito


Mikäli napsuva lonkka aiheuttaa myös kipua, vaaditaan usein tietynlaisia toimenpiteitä. Lähtökohtaisesti vaivaa lähdetään kuntouttamaan aina konservatiivisesti, minkä avulla vaiva saadaan usein hyvin hoidettua. Joskus myös NSAID-lääkkeitä (esim. ibuprofeeni) voidaan kokeilla. Tyypillinen hoitosuunnitelma on usein esimerkiksi seuraavanlainen:


1. Tutkimukset – asiakkaalta tutkitaan huolellisesti esimerkiksi nivelten liikelaajuudet sekä voimatasot, mahdollisesti myös biomekaniikkaa, kuten askellusta

2. Kuormanhallinta – vähennetään aktiviteetteja, jotka provosoivat oireita

3. Harjoitteluohjelma – vahvistetaan lonkan ja lantion lihaksistoa, voidaan yhdistää myös manuaaliterapiaa kuten hierontaa, mikäli tästä koetaan hyötyä

4. Paluu asteittain urheiluun/arkeen


Mikäli kuntoutus ei auta, voidaan kokeilla kortikosteroidipistosta, joka saattaa lievittää kipuja. Viimeisenä vaihtoehtona ovat erilaiset kirurgiset toimenpiteet. (1,2,3)Joonas Virtanen

Osteopaatti, urheiluhieroja & fysiikkavalmentaja


Ilari Keckman

Osteopaatti, urheiluhieroja & kouluttajaLähteet


Comments


bottom of page