top of page

Akillesjännekipu

Päivitetty: 13. maalisk.

Akillesjänteen kiputilat ovat varsin yleisiä vaivoja eri tasoisten kuntoilijoiden keskuudessa.

Väestötasolla akillesjänteen kiputiloista (keskiosan tendinopatia) kärsii joidenkin arvioiden

mukaan n. 6,2–9,5 % [2], joista liikunnallisesti aktiivisia on n. 35 % [3]. Usein akillesjänteen

kiputilat saavat alkunsa, kun lenkkeilijät kaivavat lumien sulettua lenkkarit kaapista ja

aloittavat ”uudestaan” juoksuharrastuksen. Tämä monesti nähdään vastaanotolla kesän

korvilla, jolloin asiakkaan tilanne on eskaloitunut jo niin pahaksi, ettei kipuja saada enää

hallintaan. Tässä esimerkissä juoksuharrastus on aloitettu liian kovalla määrällä ja

vauhdilla, jolloin jänteet eivät ole ehtineet palautua. Toisin sanoen akillesjänteen kipuiluun

liittyy vahvasti jänteen suhteellinen ylikuormitus. Akillesjänteen kiputilaa kutsutaan

akillesjänteen tendinopatiaksi. Tendinopatialla viitataan jänneperäiseen kipuun, johon

usein liittyy suorituskyvyn alenema, kuten kipu voimantuoton aikana [1]. Akillesjänteen

kiputiloista on aiemmin käytetty termejä tendiniitti tai tendinoosi, mutta kyseiset termit eivät

kuitenkaan ole enää käytössä tänä päivänä. [4]


Akillesjännekipu
Akillesjänne oikeassa reunassa, numero 1.


Mistä akillesjännekipu johtuu?


Akillesjänteen tendinopatian syntyyn vaikuttavat vahvasti niin sisäiset kuin ulkoiset tekijät.

Sisäisiin tekijöihin kuuluvat mm. ikääntyminen, lisääntynyt ruumiinpaino, genetiikka,

aiemmat vammat akillesjänteen alueella, diabetes tai korkeat kolesterolitasot. Ulkoisiin

tekijöihin kuuluvat mm. kuormituksen liian suuri suhteellinen lisäys, harjoitusympäristö tai

tietyt kenkävalinnat. Kuten edellä mainittiin, akillesjänteen suhteellisen ylirasituksen myötä

jänteen kyky palautua heikkenee ja sitä myötä akillesjänteeseen ilmaantuu rakenteellisia

muutoksia. Nämä muutokset voivat olla mukana aiheuttamassa kipua sekä heikentämässä

jänteen kykyä välittää voimia suorituskyvyn aikana. Kuitenkin on hyvä muistaa, että esim.

pitkään jatkuneissa kiputiloissa kudosvaurion rooli ei aina täysin selitä kipua, vaan

ongelmat ovat keskushermoston kivun käsittelyssä [4].


Miten akillesjännekipua voi hoitaa?


Akillesjänteen tendinopatian hoidon keskiössä on asteittain etenevä terapeuttinen

harjoittelu. Hoidon alkuvaiheessa voi olla hyvä lopettaa kipua provosoiva toiminta ja

keskittyä tekemään muita akillesjännettä kuormittavia harjoituksia (kuten päkiänousuja) [5].

Pääosin akillesjännettä pystytään kuormittamaan päkiänousujen eri variaatioilla [4]. Hyvä

tapa on esimerkiksi tehdä päkiänousuja polvet koukussa, sillä tämä kuormittaa pohkeen

leveää kantalihasta. Erityisesti kyseisessä lihaksessa on huomattu heikkoutta

akillesjänteen tendinopatian omaavilla henkilöillä [6].


Jos kuitenkin akillesjänteen kiputilaa on hankalaa saada hallintaan, olisi silloin hyvä

kääntyä osaavan terveydenhuollon ammattilaisen kuten osteopaatin, fysioterapeutin tai

naprapaatin puoleen. Vastaanotolla asiakkaalta pyritään selvittämään vaivan luonne

haastattelun ja toiminnallisten testien avulla. Vastaanoton yhteydessä luomme myös

hoitosuunnitelman, jonka on määrä kulkea kohti asiakkaan omaa tavoitetta.


Joonas Virtanen


Osteopaatti & urheiluhieroja

Flexus Terveyspalvelut

Lähteet


[1] Xu et al. 2008. The Basic Science of Tendinopathy. Clinical Orthopaedics and Related

Research.

[2] Murphy et al. 2018. Rate of improvement of pain and function in mid-portion Achilles

tendinopathy with loading protocols: a systematic review and longitudinal meta-analysis.

Sports Medicine.

[3] Jonge et al. 2011. Incidence of midportion Achilles tendinopathy in the general

population. British Journal of Sports Medicine.

[4] Martin et al. 2018. Achilles Pain, Stiffness, and Muscle Power Deficits: Midportion

Achilles Tendinopathy Revision 2018. Journal of Orthopaedic and Sports Physical

Therapy.

[5] Cardoso et al. 2019. Current trends in tendinopathy management. Best Practice and

Research Clinical Rheumatology.

[6] O`Neill et al. 2019. Plantarflexor strength and endurance deficits associated with mid-

portion Achilles tendinopathy: the role of soleus. Physical Therapy in Sport.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page