top of page

Hyvänlaatuinen asentohuimaus

Päivitetty: 13. maalisk.

Hyvänlaatuinen asentohuimaus on maailmanlaajuisesti yleisin huimauksen aiheuttaja. (4) Hyvänlaatuisella asentohuimauksella viitataan huimaukseen, joka johtuu sisäkorvan kaarikäytävän toimintahäiriöstä (engl. benign paroxysmal positional vertigo eli BPPV). Ongelma syntyy, kun kaarikäytäviin, jotka aistivat ihmisen eri asentoja, kertyy sakkaa. (3) Yleisin kaarikäytävä, johon sakkaa muodostuu ainakin länsimaalaisilla, on taaimmaisin käytävä (posterior canal). (4)


HuimausKuva 1. Sisäkorvan kaarikäytävätOireet ja kesto


Tyypillisin oire on huimaus, joka on usein seurausta pään asennon vaihtumisesta. Monet kokevat kylkimakuuasennon erityisen epämiellyttäväksi. Vaikka hyvänlaatuinen asentohuimaus ei ole vakava sairaus, osalla oireet saattavat olla hyvinkin rajuja ja huimauksen lisäksi saattaa esiintyä pahoinvointia. (4) Oireet voivat kestää useiden viikkojen ajan, kuitenkin keskimäärin noin 10 viikkoa. Osalla ihmisistä oireet saattavat myös uusiutua. Vaivaa esiintyy useimmiten 50-60 -vuotiailla, mutta myös nuoremmat ihmiset voivat kärsiä asentohuimauksesta.


Hoito ja tutkiminen


Vastaanotolla huimauksen syy selvitetään erilaisilla tutkimuksilla ja testeillä. Mikäli kyseessä on taaimmaisen kaarikäytävän aiheuttama hyvänlaatuinen asentohuimaus, hoitona käytetään tyypillisesti Epleyn manööveria, joka ohjataan myös kotiin tehtäväksi. Manööverin idea on saada kaarikäytävään jäänyttä sakkaa liikkeelle ja se toimiikin useimman kohdalla erittäin hyvin vähentäen oireita nopeasti. (4) Uutta tietoa on saatu myös ravitsemuksen osalta. Tällä hetkellä vaikuttaisi siltä, että D-vitamiinin puutostila saattaisi olla riskitekijä asentohuimauksen osalta. Lisäksi muita mahdollisia riskitekijöitä ovat mm. diabetes, osteoporoosi ja korkea verenpaine. (2)Mikä aiheuttaa huimausta?

Yleisin huimauksen aiheuttaja on hyvänlaatuinen asentohuimaus. Huimaukselle voi kuitenkin myös olla monia muita syitä ja niiden aiheuttaja kannattaa aina selvittää viipymättä.

Voiko huimaus johtua niskasta?

Onko huimaus vaarallista?

Mistä asentohuimaus johtuu?
Ilari Keckman

Osteopaatti, urheiluhieroja & kouluttaja


Varaa aikasi vastaanotolle tästä!
Lähteet


4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33231724/

Comments


bottom of page