top of page

Tarsaalitunnelioireyhtymä - nilkan ja jalkaterän kipu

Päivitetty: 12. toukok.


SisältöTiivistelmä tarsaalitunnelioireyhtymästä


 • Tarsaalitunnelioireyhtymässä säärihermo tai sen haara jää pinteeseen (hermopinne) tarsaalitunnelissa. Kutsutaan joskus myös nimellä säärihermon pinne

 • Aiheuttaa yleensä kipua, puutumista ja/tai pistelyä nilkan sisäpuolella

 • Esiintyy eniten naisilla, kaikissa ikäryhmissä

 • Suurimmalla osalla paranee konservatiivisesti eli ilman leikkaushoitoa

 • Itsehoidon voi aloittaa vähentämällä provosoivia aktiviteetteja ja varmistaa, että jalkineet eivät purista tarsaalitunnelin aluetta

 • Leikkaushoito tehoaa yleensä parhaiten heillä, joilla löydetään selkeä vaivan aiheuttaja


Yleistä


Tarsaalitunnelioireyhtymä (TTO) tarkoittaa taaimmaisen säärihermon ja/tai sen haarojen (posterior tibial nerve) hermopinnettä, joka voi aiheuttaa säären, nilkan ja jalkaterän sisäpuolen kipua, puutumista ja pistelyä. Vaiva on hyvin samankaltainen kuin rannekanavaoireyhtymä, vain sijainti on eri. Tarsaali viittaa nilkkaan, ja tarsaalitunneli sijaitseekin sisemmän kehräsluun (medial malleus) vieressä. Anatomiasta lisää kuitenkin myöhemmin.

Tutkijoiden keskuudessa TTO on varsin kiistelty aihe. Sen esiintyvyydestä ei ole luotettavaa dataa tarjolla, mutta tiedetään, että tarsaalitunnelioireyhtymä on suhteellisen harvinainen ja sitä esiintyy enemmän naisilla kuin miehillä ja sitä voidaan tavata lähes kaikissa ikäryhmissä. Diagnoosi tehdään yleensä haastattelun ja oireiden perusteella ja erilaisilla hermoihin kohdistuvilla testeillä (esim. EMG). Myös kuvantaminen ultraäänellä ja/tai magneettikuvilla voi olla hyödyllistä. Konservatiivinen hoito (muu kuin leikkaushoito) tuottaa yleensä hyviä tuloksia ja mikäli päädytään leikkaushoitoon, on onnistumisprosentti suurella osalla hyvä.


Mistä tarsaalitunnelioireyhtymä johtuu?


Tarsaalitunnelioireyhtymän aiheuttajat voidaan jakaa ulkoisiin tekijöihin (extrinsic) ja sisäisiin tekijöihin (intrinsic):


Ulkoisia tekijöitä


 • Trauma esimerkiksi tapaturman seurauksena

 • Huonosti istuvat jalkineet, liikaa puristusta

 • Anatomiset ja biomekaaniset varianssit ja muutokset esimerkiksi tarsaalikoalitio (tarsal coalition), jossa osa nilkan luista ovat luutuneet yhteen

 • Alaraajojen turvotus

 • Leikkauksen jälkeinen arpikudos

 • Autoimmuunisairaudet kuten artropatiat

 • Diabetes


Sisäisiä tekijöitä


 • Tendinopatiat eli jänteen ongelmat

 • Tenosynoviitti eli jännetupentulehdus

 • Osteofyytit eli luupiikit

 • Pidäkesiteen (flexor retinaculum) hypertrofia eli liikakasvu

 • Gangliokystat tai muut tilaa vievät leesiot


Tarsaalitunnelioireyhtymä
Kuvassa hermopinne tarsaalitunnelissa. | Lähde http://www.scientificanimations.com/wiki-images/ Attribution-Share Alike 4.0 International


Tarsaalitunnelioireyhtymän oireet


 • Polttava/pistävä kipu jalkaterän ja nilkan alueella, voi myös säteillä lähelle varpaita ja säärtä kohti. Oireet yleensä jalkaterän sisäpuolella

 • Pitkään paikallaan seisominen ja kävely usein provosoivat oireita

 • Yleensä toispuoleista eli unilateraalista

 • Lepo ja jalan ylösnostaminen usein helpottavat oireita

 • Kipu saattaa herättää öisinTarsaalitunnelin anatomiaa


Tarsaalitunneli on kapea tunnelimainen rakenne, joka sijaitsee sisemmän kehräsluun (medial malleoli) taka-alapuolella. Tunnelin katon muodostaa pidäkeside (flexor retinaculum). Seinämät ja osan lattiasta muodostavat jänteet nimeltä tibialis posterior (suomeksi takimmainen säärilihas), flexor digitorum longus (suomeksi varpaiden pitkä koukistajalihas) ja flexor hallucis longus (suomeksi isovarpaan pitkä koukistajalihas). Kyseisillä jänteillä on myös omat jännetupet. Lisäksi lattiaa muodostavat telaluu eli talus, kantaluu eli calcaneus, ja sääriluun eli tibian sisäpuoli. Jänteiden lisäksi tarsaalitunnelissa kulkee takimmainen säärivaltimo (posterior tibial arteria) ja laskimo sekä takimmainen säärihermo (englanniksi posterior tibial nerve). Suurimmalla osalla ihmisistä säärihermo haarautuu jo tarsaalitunnelissa kahteen osaan, jalkapohjan mediaaliseksi (englanniksi medial plantar nerve) ja lateraaliseksi (lateral plantar nerve) hermoksi.


Tarsaalitunnelioireyhtymän hoito


Tarsaalitunnelioireyhtymän hoito riippuu paljon siitä, mikä hermopinteen aiheuttaa. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole tieteen saralla täysin selvää, kelle mikäkin hoitomuoto olisi paras mahdollinen. Vaihtoehtoina ovat konservatiivinen hoito sekä leikkaushoito.

Konservatiivinen hoito toimii suurimmalla osaa potilaista. Hoidon tavoitteena on rauhoittaa kipua, tulehdusta ja ärtynyttä kudosta. Tähän päästään yleensä sillä, että potilas välttää provosoivia liikkeitä ja liikuntamuotoja, minkä jälkeen voidaan palata aktiviteetteihin asteittain. Kuntoutuksen lisäksi voidaan kokeilla esimerkiksi kortikosteroidipistosta, joka voi vähentää alueen turvotusta. Mikäli tutkimuksissa havaitaan hermon heikentynyttä sähkönjohtavuutta, vaikuttaa siltä, että kyseisillä potilailla konservatiivisen hoidon vaste on huono.

Mikäli kuntoutuksella ei saada vastetta tai löydetään selkeä vaivan aiheuttaja esimerkiksi kuvantamalla, päädytään yleensä leikkaushoitoon. Leikkaushoidon teho on suurimmalla osalla potilaista hyvä, mikäli vaivalle on löydetty selkeä aiheuttaja. Potilailla, joilla konservatiivinen hoito ei ole tehonnut eikä olla löydetty selkeää tarsaalitunnelioireyhtymän aiheuttajaa, ei myöskään leikkaushoito tuota yleensä yhtä hyviä tuloksia. Positiivinen Tinelin testi (hermoa täpäytetään sormella, minkä jälkeen tuntuu pistelyä) on yleensä vahva ennuste siitä, että leikkaushoito helpottaa oireita.Muita samalla alueella oireilevia vaivoja


 • Radikulopatiat lannerangassa (esim. välilevyn pullistuma)

 • Polyneuropatia (suljettava pois etenkin jos oireet molemmissa jaloissa)

 • Plantaarifaskiitti eli plantaarifaskiopatia

 • Reumat

 • Metatarsaalien (jalkapöydän luut) murtumat

 • Mortonin neuroomaUsein kysytyt kysymykset


Mikä on tarsaalitunnelioireyhtymä?

Miten helpottaa jalkapöydän kipua?

Voiko säären hermopinne aiheuttaa säteilykipua?

Onko hermopinne vaarallinen?Joonas Virtanen

Osteopaatti, urheiluhieroja & valmentaja


Ilari Keckman

Osteopaatti & kouluttajaLähteet


Comments


bottom of page