top of page

Polvinivel | Anatomia ja toiminta

Polvinivel on kehon suurin nivel ja se koostuu kahdesta eri niveltymästä; polvilumpion ja reisiluun välisestä nivelestä eli patellofemoraalinivelestä sekä reisi- ja sääriluun välisestä nivelestä eli tibiofemoraalinivelestä. Vaikka polvinivelestä tulee koukistuksen (fleksio) ja ojennuksen (ekstensio) lisäksi hieman sisä- ja ulkokiertoa, pidetään sitä silti yleisesti ottaen sarananivelenä. Patellofemoraalinivel voidaan määritellään erikseen vielä tasoniveleksi. Polvinivelen merkitys on erittäin suuri esimerkiksi kävelyssä, juoksussa ja hypyissä. Tärkeimmät polviniveltä stabiloivat rakenteet ovat aktiivista tukea tarjoavat lihakset, lonkan, reiden, pohkeen, säären ja jalkaterän alueella. Molempien nivelten pinnat on vuorattu nivelrustolla (hyaliinirustolla) ja niitä ympäröi yhteinen nivelkapseli.


SisältöPolvinivel
Polvinivelen rakenteita


Polvinivel eli articulatio genus


Niveltyyppi

Patellofemoraalinivel on tasonivel Tibiofemoraalinivel on sarananivel, synoviaalinivel

Nivelpinnat

Femurin (reisiluu) pää sekä acetabulum (lonkkamaljakko)

Funktiot

Fleksio, ekstensio (hyperekstensio), sisä- ja ulkokierto

Nivelsiteet

Intrakapsulaariset rakenteet: eturistiside (ACL) ja takaristiside (PCL) + kierukat eli meniscit Ekstrakapsulaariset rakenteet: sivusiteet eli medial ja lateral collateral -ligamentit, lig. anterolateral, lig. arcuate popliteal, lig. oblique popliteal, mediaalinen ja lateraalinen retinaculum, patellaligamentti

Hermotus

N. femoralis, n. obturatorius, n. tibialis ja n. peroneus/fibularis communis

Verisuonitus

A. femoralis, a. lateral femoral circumflex, a. tibialis posterior, a. popliteal, a. tibialis anterior
Polvinivelen tehtävät ja lihastyö


Toiminnot eli funktiot: polvinivelen funktiot ovat fleksio eli koukistus, ekstensio eli ojennus, sisäkierto eli mediaalirotaatio ja ulkokierto eli lateraalirotaatio. Osalla voi esiintyä myös yliojennusta eli hyperekstensiota.


 • Fleksio eli koukistus. Tärkeimmät polvinivelen koukistusta tekevät lihakset ovat hamstring-lihakset, eli biceps femoris, semimembranosus ja semitendinosus. Avustavina lihaksina gracilis ja sartorius.

 • Ekstensio eli ojennus. Tärkeimmät polven ojennusta tekevät lihakset ovat rectus femoris, vastus medialis, vastus lateralis ja vastus intermedius. Nämä lihakset muodostavat kokonaisuuden nimeltä quadriceps, joka tarkoittaa nelipäistä reisilihasta. Avustavana lihaksena TFL eli tensor fascia latae.

 • Sisäkierto eli mediaalirotaatio. Tärkeimmät polvinivelen sisäkiertoa tekevät lihakset ovat semimembranosus, semitendinosus, popliteus ja avustavina lihaksina gracilis ja sartorius.

 • Ulkokierto eli lateraalirotaatio. Tärkein polven ulkokiertoa tekevä lihas on biceps femoris.


Polvinivelen nivelsiteet, kierukat ja niiden funktiot


 • Eturistiside eli anterior cruciate ligament (ACL) - lähtee sääriluun nivelnastojen välistä (intercondylar eminence) ja kiinnittyy reisiluun ulompaan nivelnastaan. Rajoittaa etenkin sääriluun eteenpäin suuntautuvaa liukua eli anteriorista translaatiota. ACL-vammat ovat hyvin yleisiä ja niiden kuntoutus kestää tyypillisesti vähintään 5-9 kuukautta


 • Takaristiside eli posterior cruciate ligament (PCL) - lähtee reisiluun eli femurin sisemmästä nivelnastasta (condylus medialis) ja kiinnittyy sääriluun "päälle" takaosaan. Rajoittaa etenkin sääriluun taakse suuntautuvaa liukua reisiluuhun nähden


 • Sisempi kierukka eli medial meniscus - sisempi kierukka on sirpin/C:n muotoinen rakenne, joka koostuu rustosta. Sen päätehtävänä on ottaa iskuja vastaan eli siirtää voimia rakenteiden välillä. Lisäksi kierukat ravitsevat ja stabiloivat niveltä. Sijaitsee reisi- ja sääriluun nivelnastojen eli kondyylien välissä. Etuosa kiinnittyy eturistisiteeseen (ACL) ja takaosa takaristisiteeseen (PCL), sisäkierukka kiinnittyy myös sisempään sivusiteeseen


 • Ulompi kierukka eli lateral meniscus - ulompi kierukka on hieman suurempi kuin sisempi kierukka. Sen tehtävät ovat pitkälti samat sisemmän kierukan kanssa. Etuosa kiinnittyy eturististeen viereen ja takaosa kiinnittyy nivelnastojen väliin, sisemmän kierukan takaosan eteen

 • Sisempi sivuside eli medial/tibial collaterale ligament (MCL) - lähtee risiluun sisemmästä nivelnastasta (medial epicondylus) ja kiinnittyy sääriluun takasisäreunaan. Voidaan jakaa syvään ja pinnalliseen osaan. Eri osat rajoittavat yhdessä valgus-suuntaista liikettä (sisäänpäin), polven kiertoja eli rotaatioita, yliojennusta eli hyperekstensiota ja sääriluun translaatiota eli liukua taaksepäin. Yksi yleisimmistä polvivammojen aiheuttajista

 • Ulompi sivuside eli lateral/fibular collaterale ligament (LCL) - lähtee reisiluun nivelnastasta ja kiinnittyy fibulan eli pohjeluun päähän. Stabiloi polvea etenkin posterolateraaliseen sunntaan ja rajoittaa polven varus-suuntaista liikettä (eli ulospäin suuntautuvaa liikettä). Ei kiinnity kierukkaan tai nivelkapseliin


 • Patellaligamentti eli polvilumpion nivelside - jatkumoa nelipäisen reisilihaksen (quadriceps) jänteeltä, kiinnittyy sääriluun kyhmyyn (tuberositas tibiae). Sekoittuu sisempään ja ulompaan retinaculumiin eli pidädesiteisiin, stabiloi polvilumpiota ja estää lumpion sijoiltaan menoa


 • Arcuate popliteal -ligamentti eli polvitaipeen kaareva nivelside - nousee pohjeluun päästä ja kiinnittyy nivelkapselin takaosaan. Rajoittaa polven yliojentumista ja vahvistaa nivelkapselin posterolateraalista osaa


 • Oblique popliteal -ligamentti - jatkumoa semimembranosuksen jänteeltä, kiinnittyy lateraaliseen kondyyliin. Sekoittuu nivelkapseliin ja vahvistaa kapselin takaosaa, rajoittaa polven yliojentumista


Polvilumpio


Polvilumpio eli patella on kehon suurin sesamluu eli jänneluu. Se sijaitsee polvinivelen edessä suojaamassa niveltä ja sen päältä kulkee nelipäisen reisilihaksen eli quadricepsin jänne. Polvilumpion alakärjestä lähtee patellaligamentti eli nivelside, joka kiinnittyy sääriluun kyhmyyn (tuberositas tibiae). Sen lisäksi, että patella tarjoaa kiinnitysalustan quadricepsin jänteelle ja patellaligamentille, se myös mahdollistaa lisää vääntömomenttia polven ojennukseen toimimalla tukipisteenä.
Polven alueen bursat eli limapussit


Bursat eli limapussit vähentävät kitkaa ja suojaavat rakenteita. Niiden sisällä on synoviaalinestettä ja niitä ympäröi membrana synovialis -niminen kalvorakenne. Polven alueella on ainakin 12 eri bursaa. Alla polven alueen merkittävimmät bursat:


 • Popliteus bursa

 • Suprapatellar bursa

 • Gastrocnemius bursa

 • Pes anserinus bursa

 • Prepatellar bursa

 • Medial collateral ligament bursa

 • Profundus ja subcutaneous infrapatellar bursat

 • Iliotibial bursaPolven alueen tuki- ja liikuntaelinvaivat


Alla listattuna yleisiä tuki- ja liikuntaelinsairauksia, joita polven alueella esiintyy, voit lukea tarkemmin polvikivun aiheuttajista täältä!


 • Polven nivelrikko

 • Hyppääjän polvi

 • Juoksijan polvi

 • Patellofemoraalinen kipuoireyhtymä

 • Traumat, tyyppivammoja ovat esimerkiksi kierukka- ja nivelsidevammat
Lähteet


 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK500017/

 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560847/

 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507780/

 4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK499848/

 5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430726/

 6. Magee, D. J. (2014). Orthopedic physical assessment (6th ed.). St. Louis: Elsevier Saunders.

 7. Netter, F. (2019). Atlas of Human Anatomy (7th ed.). Philadelphia, PA: Saunders.


Comments


bottom of page