top of page

Lonkkanivel | Anatomia ja toiminta

Lonkkanivel on vahvarakenteinen, diartroottinen pallonivel, joka muodostuu reisiluun eli femurin pään ja acetabulumin eli lonkkamaljakon väliin. Acetabulum on kuppimainen rakenne, jonka ympärillä on rustoinen rengas, labrum. Samanlainen rustorakenne löytyy myös olkanivelestä. Labrum tekee kupista syvemmän ja tarjoaa lisästabiliteettia nivelelle. Niin acetabulumin kuin femurin pinnalla on rustoa, joka vähentää kitkaa. Kuten muissakin synoviaalinivelissä, myös lonkkanivelen ympärillä on kaksikerroksinen nivelkapseli, jonka sisäkerros erittää nivelen sisälle nivelnestettä. Nivelneste vähentää myös kitkaa ja ravitsee niveltä. Lonkkanivelen nivelsiteet voidaan jakaa nivelkapselin sisäisiin (intrakapsulaariset) nivelsiteisiin ja ulkoisiin (ekstrakapsulaariset) nivelsiteisiin. Intrakapsulaarisia nivelsiteitä ovat lig. teres capitis ja lig. transversus. Ekstrakapsulaarisia nivelsiteitä ovat lig. pubofemorale, lig. iliofemorale, lig. ischiofemorale sekä zona orbicularis. Lonkkanivelen tehtävänä on välittää voimia ylä- ja alavartalon välillä ja mahdollistaa liikettä.


Sisältö


Lonkan alueen bursat eli limapussit


Lonkkanivel


Lonkkanivel eli articulatio coxae


Niveltyyppi

Pallonivel, synoviaalinivel

Nivelpinnat

Femurin (reisiluu) pää sekä acetabulum (lonkkamaljakko)

Funktiot

Fleksio, ekstensio, adduktio eli lähennys, abduktio eli loitonnus, sisäkierto ja ulkokierto

Nivelsiteet

Lig. pubofemorale, lig. iliofemorale, lig. ischiofemorale, zona orbicularis, lig. transversus, lig. teres capitis

Hermotus

N. femoralis, n. obturatorius, n. gluteal superior, quadratus femoriksen hermo (nerve to quadratus femoris)

Verisuonitus

A. obturatorius, a. lateral circumflex femorii, a. medial circumflex femorii, a. gluteal superior, a. gluteal inferior
Lonkkanivelen tehtävät ja lihastyö


Toiminnot eli funktiot: lonkkanivelen toiminnot ovat fleksio eli koukistus, ekstensio eli ojennus, adduktio eli lähennys, abduktio eli loitonnus, sisäkierto eli mediaalirotaatio ja ulkokierto eli lateraalirotaatio.


 • Fleksio eli koukistus. Tärkeimmät lonkkanivelen fleksiota tekevät lihakset ovat rectus femoris, psoas major, iliacus, avustavina lihaksina tensor fascia latae (TFL), sartorius ja pectineus

 • Ekstensio eli ojennus. Tärkeimmät lonkkanivelen ekstensiota tekevät lihakset ovat pakaran ja takareiden lihakset eli biceps femorii, semitendinosus, semimembranosus, adductor magnus ja gluteus maximus

 • Adduktio eli lähennys. Tärkeimmät lonkkanivelen lähennystä tekevät lihakset ovat adductor magnus, adductor longus, adductor brevis, gracilis, avustavina lihaksina pectineus ja quadratus femoris

 • Abduktio eli loitonnus. Tärkeimmät lonkkanivelen loitonnusta tekevät lihakset ovat gluteus medius ja gluteus minimus, avustavina lihaksina TFL, piriformis ja sartorius

 • Sisäkierto eli mediaalirotaatio. Tärkeimmät lonkkanivelen sisäkiertoa tekevät lihakset ovat gluteus medius ja gluteus minimus, avustavina lihaksina suurin osa lähentäjistä sekä TFL

 • Ulkokierto eli lateraalirotaatio. Tärkeimmät lonkkanivelen ulkokiertoa tekevät lihakset ovat gluteus maximus sekä syvät ulkokiertäjät eli obturatorius internus ja externus, gemellus superior ja inferior, piriformis ja quadratus femoris


Lonkkanivelen nivelsiteet ja niiden funktiot


 • Lig. pubofemorale - lähtee häpyluulta ja kiinnittyy lateraalisesti linea intertrochanterican alaosan seudulle. Rajoittaa lonkkanivelen ojennusta eli ekstensiota ja loitonnusta eli abduktiota


 • Lig iliofemorale - lähtee spina iliaca anterior inferiorista (SIAI) ja kiinnittyy linea intertrochanterican alueelle. Rajoittaa yliojennusta eli hyperekstensiota. Kehon vahvin ligamentti, kutsutaan myös Bigelowin ligamentiksi


 • Lig. ischiofemorale - lähtee istuinluusta ja kiinnittyy ison sarvennoisen (trochanter major) tyveen. Osa säikeistä sekoittuu zona orbiculariksen kanssa. Heikoin kapsulaarisista nivelsiteistä, vahvistaa nivelkapselin takaosaa


 • Zona orbicularis - muodostaa ikään kuin "kaulurin" reisiluun kaulan ympärille. Stabiloi lonkkaniveltä

 • Lig. teres capitis - käytetään myös nimeä lig. femoris capitis tai round ligamentti. Kulkee reisiluun päästä lonkkamaljakkoon. Saattaa olla tärkeässä roolissa proprioseptiikassa, nosiseptiossa sekä nivelen stabiloinnissa

 • Lig. transversus - jatkumoa acetabulumin rustorakenteelle eli labrumille. Vahva rakenne, joka stabiloi niveltäLonkan alueen bursat eli limapussit


Bursat eli limapussit ovat rakenteita, jotka sijaitsevat yleensä pehmytkudosten, kuten jänteiden, ja luiden väleissä pehmentäen iskuja ja vähentäen rakenteiden välistä kitkaa. Alla lonkan alueen bursat:


 • Trochanter majorin alueen bursat

 • Iliopectineal / iliopsoas bursa (suurin lonkan alueen bursista)

 • Ischial bursa
Lonkan alueen tuki- ja liikuntaelinvaivat


Alla listattuna yleisiä tuki- ja liikuntaelinsairauksia, joita lonkkanivelen alueella esiintyy, voit lukea tarkemmin lonkkakivun aiheuttajista täältä!

Lähteet


 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470555/

 2. Magee, D. J. (2014). Orthopedic physical assessment (6th ed.). St. Louis: Elsevier Saunders.

 3. Netter, F. (2019). Atlas of Human Anatomy (7th ed.). Philadelphia, PA: Saunders.


댓글


bottom of page