top of page

Nilkka | Anatomia ja toiminta

Nilkan anatomia on varsin monimutkainen kokonaisuus. Kun puhutaan nilkkanivelestä, sillä tarkoitetaan yleensä ylempää nilkkaniveltä, mutta se ei ole ainoa nivel nilkassa. Ylempi nilkkanivel sijaitsee sääriluun eli tibian ja telaluun eli taluksen välissä ja sitä voidaan kutsua myös nimillä talocruraalinivel (englanniksi talocrural joint, TC) tai tibiotalaarinen nivel. Alempi nilkkanivel (englanniksi subtalar joint, STJ) sijaitsee heti ylemmän nilkkanivelen alapuolella, telaluun ja kantaluun eli calcaneuksen välissä.

Toiminnallisesti ylempi nilkkanivel on sarananivel, joten se mahdollistaa nilkan ojennuksen eli plantaarifleksion ja koukistuksen eli dorsaalifleksion. Alempi nilkkanivel on tasonivel ja sen funktiot ovat inversio (kantaluu kääntyy sisäänpäin) ja eversio (kantaluu kääntyy ulospäin). Ylemmän ja alemman nilkkanivelen yhteistyö mahdollistavat pronaation ja supinaation. Molemmat ovat synoviaaliniveliä, kuten muutkin raajanivelet. Sen myötä niiden ympärillä on nivelkapseli, joka koostuu kahdesta eri kerroksesta ja luiden päällä on nivelrustot. Lisäksi nilkan ja jalkaterän alueella on suuri määrä nivelsiteitä eli ligamentteja, jotka tukevat niveliä sekä lihaksia, hermoja ja verisuonia, jotka mahdollistavat nilkkojen toiminnan.


SisältöNilkan anatomia ja toiminta


Ylempi nilkkanivel eli articulatio talocruralis ja alempi nilkkanivel eli articulatio subtalaris (latinaksi)


Niveltyyppi

Ylempi nilkkanivel - sarananivel Alempi nilkkanivel - tasonivel

Nivelpinnat

Ylempi nilkkanivel - sääriluun alapinta, kehräsluut eli malleolit ja talus eli telaluu Alempi nilkkanivel - talus eli telaluu ja calcaneus eli kantaluu

Funktiot

Ylempi nilkkanivel - plantaari- ja dorsaalifleksio Alempi nilkkanivel - eversio ja inversio

Nivelsiteet

Sisäpuoli - FTA, FC, FTP Ulkopuoli - TTA, TN, TC, TTP (Delta-ligamentit)

Hermotus

Ylempi nilkkanivel - peroneus profundus, sekä suraali- ja tibiaalihermot Alempi nilkkanivel - peroneus profundus ja lateraalinen tai mediaalinen jalkapohjahermo

Verisuonitus

Ylempi nilkkanivel - a. tibialis posterior ja anterior, fibulaarivaltimot Alempi nilkkanivel - a. tibialis posterior, a. fibularisNilkan tehtävät ja lihastyö


Nilkan toiminnot eli funktiot: ylemmän nilkkanivelen funktiot ovat plantaari- ja dorsaalifleksio ja alemman nilkkanivelen funktiot ovat inversio ja eversio. Pronaatio koostuu nilkan dorsifleksiosta, abduktiosta eli loitonnuksesta ja eversiosta. Supinaatio koostuu nilkan plantaarifleksiosta, adduktiosta eli lähennyksestä ja inversiosta.


 • Plantaarifleksio eli nilkan ojennus (liikelaajuus noin 30-50°). Tärkeimmät nilkan plantaarifleksiota tekevät lihakset ovat gastrocnemius, soleus, flexor hallucis longus, tibialis posterior, flexor digitorum longus ja fibularis longus


 • Dorsaalifleksio eli nilkan koukistus (liikelaajuus noin 20°). Tärkeimmät nilkan dorsifleksiota tekevät lihakset ovat tibialis anterior, extensor hallucis longus ja extensor digitorum longus


 • Supinaatio/inversio - tärkeimmät nilkan jalkaterän supinaatiota tekevät lihakset ovat tibialis posterior, tibialis anterior, avustavina lihaksina flexor digitorum longus, flexor hallucis longus ja extensor hallucis longus


 • Pronaatio/eversio - tärkeimmät nilkan ja jalkaterän pronaatiota tekevät lihakset ovat peroneus eli fibularis longus, fibularis brevis, fibularis tertius ja avustavina lihaksina extensor digitorum longus ja extensor hallucis longusNilkan ligamentit eli nivelsiteet ja niiden tehtävät


Lateraaliset eli ulkosyrjällä olevat ligamentit


 • FTA eli fibulotalaris anterior -ligamentti - kulkee pohjeluusta talukseen eli telaluuhun. Rajoittaa inversiota ja plantaarifleksiota, vaurioituu tyypillisesti nilkan nyrjähdyksen seurauksena. Heikompi kuin sisäsyrjällä olevat ligamentit


 • FC eli fibulocalcanea -ligamentti - kulkee pohjeluusta kantaluuhun eli calcaneukseen. Rajoittaa inversiota plantaari- ja dorsaalifleksiossa. Vaurioituu usein FTA:n kanssa samanaikaisesti


 • FTP eli fibulotalaris posterior -ligamentti - kulkee pohjeluusta telaluun takaosaan. Vahvin lateraalisista ligamenteistaMediaaliset eli sisäsyrjällä olevat ligamentit, kutsutaan myös delta-ligamentiksi


 • TTA eli tibiotalaris anterior -ligamentti - kulkee mediaalisesta malleolista talukseen, sijaitsee TN-ligamentin alla, rajoittaa eversiota

 • TN eli tibionaviculare -ligamentti - kulkee sääriluusta naviculareen eli veneluuhun. Rajoittaa eversiota

 • TC eli tibiocalcanea -ligamentti - kulkee sääriluusta kantaluuhun, sustentaculum taliin. Rajoittaa nilkan eversiota


 • TTP eli tibiotalaris posterior -ligamentti - kulkee mediaalisesta malleolista eli kehräsluusta taluksen takaosaan. TC-ligamentin alla, rajoittaa eversiota
Nilkan alueen tuki- ja liikuntaelinvaivat


Alla listattuna yleisiä tuki- ja liikuntaelinsairauksia, joita nilkan ja jalkaterän alueella esiintyy


 • Nilkan nyrjähdys (inversio/supinaatiovamma)

 • Eversiovammat

 • Syndesmoosivammat

 • Murtumat, lihas- ja nivelsidevammat

 • Akillesjännetendinopatia

 • Plantaarifaskiitti

 • Mortonin neurooma

 • Hermoperäiset ongelmat


Lähteet


 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK545158/

 2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30097077/

 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9901951/

 4. Magee, D. J. (2014). Orthopedic physical assessment (6th ed.). St. Louis: Elsevier Saunders.

 5. Netter, F. (2019). Atlas of Human Anatomy (7th ed.). Philadelphia, PA: Saunders.


Comments


bottom of page